Exil VHS // Open University in Exile // Відкритий Університет в Екзилі

The Open University in Exile is a digital learning and knowledge-based platform aimed at Ukrainians both at home and abroad, giving a voice to Ukrainian scholars, artists, and freelance lecturers. The program of events will be held in Ukrainian. Among other nations, the program will be curated by a Ukrainian team

© exil vhs

The Open University in Exile is a digital learning and knowledge-based platform aimed at Ukrainians both at home and abroad, giving a voice to Ukrainian scholars, artists, and freelance lecturers. The program of events will be held in Ukrainian. Among other nations, the program will be curated by a Ukrainian team

Відкритий Університет в Екзилі це освітня та наукова онлайн-платформа, створена для українців в Україні та за кордоном. Вона надає українським науковцям, митцям та вільним лекторам можливість висловитися і поділитися своїми знаннями. Мовою заходів є українська. Відповідальні за створення програми в нашій команді також українці.

In short: Ukrainians create a program for Ukrainians.
Коротко: українці створюють програму для українців.